صفحه اصلي

تعداد بازديد:

433

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : چهارشنبه20/02/91

پذيرش دانشجوي دکتري شهريه‌اي در دانشگاه تهران 2


پذيرش دانشجوي دکتري شهريه‌اي در دانشگاه تهران 2

آموزش > عالي - همشهري آنلاين:
معاون آموزشي دانشگاه تهران از برنامه‌ هاي دانشگاه تهران 2 براي پذيرش دانشجوي دکتري پولي خبر داد.

سيد مهدي قمصري درگفتگوبا مهر گفت: دانشگاه هايي مي توانند در اين پرديس ها دانشجوي دکتري پذيرش کنند که از وزارت علوم مجوز داشته باشند.

وي درباره اينکه آيا دانشگاه تهران هم برنامه پذيرش دانشجوي دکتري در دانشگاه تهران 2 را دارد، گفت: بله حتما، ولي اکنون درحال پي ريزي ساختار دانشگاه تهران 2 هستيم.

معاون آموزشي دانشگاه تهران افزود: تمام هزينه اين پرديس از شهريه دانشجويان تامين مي شود و پرداخت شهريه شيوه نامه خود را دارد.

وي اظهار داشت: اين دانشگاه امسال با برگزاري آزمون زبان و مصاحبه دانشجو پذيرش کرده است و از سال آينده ممکن است آزمون کتبي نيز براي پذيرش دانشجويان برگزار شود.

دانشگاه تهران بعد از دريافت مجوز تاسيس دانشگاه تهران 2 به عنوان يک مجموعه غيرانتفاعي، پذيرش اوليه دانشجويان را در مقطع کارشناسي ارشد به تازگي آغاز کرده است.

مجوز رشته‌هاي دانشگاه تهران که مجوز دفتر گسترش را دارند، براي دانشگاه تهران شماره 2 هم صادر شده است.

اين نوع مراکز از طريق شيوه‌نامه و اساسنامه پرديس‌هاي دانشگاه که به تصويب وزارت علوم رسيده است، امکان جذب دانشجو را دارند.