صفحه اصلي

تعداد بازديد:

3201

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : يکشنبه24/06/87

استخدام هيئت علمي دانشگاه شهرکرد


دانشگاه شهرکرد جهت تکميل کار هيئت علمي خود از بين فارغ التحصيلان دانشگاه هاي داخلي و معتبر خارجي به شرح زير استخدام مي نمايد.

بدين وسيله داوطلبان واجد شرايط درخواست کتبي خود را همراه تصوير آخرين مدرک تحصيلي، ريز نمرات و خلاصه اي از فعاليتهاي آموزشي-پژوهشي از طريق پست سفارشي يا پيشتاز حداکثر تا تاريخ 30/8/87 به آدرس: شهرکرد، کيلومتر 2 جاده سامان، صندوق پستي 115، دانشگاه شهرکرد، معاونت آموزشي، دفتر استخدام هيات علمي ارسال نمايند.


رشته تحصيلي                               گرايش                                        مقطع تحصيلي

رياضي                                        محض                                        دکترا

رياضي                                        کاربري                                       دکترا

علوم کامپيوتر                                ---                                           دکترا يا کارشناسي ارشد

فيزيک                                        اتمي مولکولي                               دکترا

فيزيک                                        هسته اي                                      دکترا

ژنتيک                                        ---                                           دکترا

بيوتکنولوژي                                 ---                                           دکترا

زيست شناسي                               سيستماتيک جانوري                       دکترا

زيست شناسي                               سيستماتيک گياهي                         دکترا

بيوفيزيک                                     ---                                           دکترا

مکانيک                                       تبديل انرژي                                 دکترا

مکانيک                                       طراحي کاربردي                            دکترا

برق                                           مخابرات                                      دکترا

برق                                           الکترونيک                                   دکترا

برق                                           کنترل                                         دکترا

برق                                           کامپيوتر                                       دکترا

عمران                                        سازه                                          دکترا

مواد                                           سراميک                                      دکترا

مواد                                           متالوژي                                       دکترا

مهندسي کامپيوتر                            سخت افزار                                  دکترا

مهندسي کامپيوتر                            نرم افزار                                     دکترا

زبان انگليسي                                آموزش زبان انگليسي                      دکترا

رشته هاي مرتبط با معارف اسلامي      ---                                           دکترا

رشته هاي مرتبط با الهيات                فقه و حقوق، تفسير و علوم قرآن        دکترا

باستان شناسي                               ---                                           دکترا

حقوق                                         جزا                                           دکترا

حقوق                                         خصوصي                                                دکترا

حقوق                                         عمومي                                        دکترا

حقوق                                         بين الملل                                     دکترا

تربيت بدني                                  يادگيري حرکتي                            دکترا

تربيت بدني                                مديريت تربيت بدني                       دکترا

روانشناسي                                   باليني – عمومي                             دکترا

مشاوره                                        خانواده، تحصيلي، شغلي، عمومي       دکترا

خاکشناسي                                   کيفي و حاصلخيزي خاک                 دکترا

خاکشناسي                                   بيولوژي و بيوتکنولوژي خاک                        دکترا

خاکشناسي                                   پيدايش و رده بندي خاک                 دکترا

زراعت                                        فيزيولوژي                                    دکترا

زراعت                                        توليد محصولات زراعي                    دکترا

زراعت                                        فيزيولوژي پس از برداشت                دکترا

اصلاح نباتات                                ژنتيک بيومتري                              دکترا

حشره شناسي                               سم شناسي                                   دکترا

حشره شناسي                               تاکسوتومي                                   دکترا

باغباني                                        فضاي سبز                                   دکترا(عنوان پايان نامه:طراحي باغ در پارک يا درخت و درختچه هاي تزئيني)

منابع طبيعي                                  شيلات                                        دکترا

منابع طبيعي                                  محيط زيست                                دکترا

منابع طبيعي                                  اکوفيزيولوژي گياهي                       دکترا

منابع طبيعي                                  آبخيزداري                                   دکترا

منابع طبيعي                                  جنگلداري                                   دکترا

اقتصاد کشاورزي                            ---                                           دکترا

مکانيک ماشينهاي کشاورزي              ---                                           دکترا

بيوتکنولوژي کشاورزي                    ---                                           دکترا

مهندسي علوم آب                          سازه هاي آبي،منابع آب،آبياري و زهکشي، تاسيسات آّبياري                    دکترا

دکتراي دامپزشکي                          کلينيکال پاتوبيولوژي                       دکترا

دکتراي دامپزشکي                          اپيدميولوژي                                  دکترا

بيوتکنولوژي توليد مثل                     ---                                           PHD

کلينيکال پاتولوژِي                          ---                                           PHD

ايمني شناسي                                ---                                           PHD

بيماريهاي توليد مثل                        ---                                           PHD

فيزيولوژي                                    ---                                           PHD

علوم تشريح                                 ---                                           PHD

صنايع دستي                                 ---                                           دکترا يا کارشناسي ارشد

فرش                                          ---                                           دکترا يا کارشناسي ارشد

براي کسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي زير مراجعه فرمائيد: